Lokalplan X037

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tivoli Friheden i Havreballe Skov mellem Skovbrynet, Stadion Allé og Havreballe Skovvej


Området er beliggende i Havreballe Skov mellem Skovbrynet, Stadion Allé og Havreballe Skovvej og har en størrelse på ca. 82.600 m2. Området rummer Tivoli Friheden og Marselisborghallen. Området grænser mod nord op til et boligområde med større ældre villaer. Området er beliggende i byzone. Baggrund og formål På baggrund af anmodning fra den private ejer af Tivoli Friheden påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan udvikles med et ny koncert og eventområde med ny friluftsscene og koncertsal samt en supplerende indgang fra Havreballe Skovvej. Beskrivelse af projektet Tivoli Friheden har de sidste 10-15 år gennemgået en positiv udvikling med stigende besøgstal. På den baggrund ønsker forlystelsesparken at etablere et nyt koncert- og eventområde, da deres eksisterende faciliteter vurderes utidssvarende og ikke matcher forlystelsesparkens ønsker og behov. Projektet der ønskes realiseret består af: • Etablering af en event-ø ved omlægning af parkens vandelementer. • En ny friluftsscene med ændret spilleretning ift. Eksisterende scene. • En delvist underjordisk koncert- og eventbygning, hvis skrånende tagflade kan udnyttes til tribune/ophold. • Ønske om supplerende indgang fra Havreballe Skovvej direkte til eventøen. Ved etablering af en ny friluftsscene vil spilleretningen fra scenen ændres således, at støjgener til boliger i nærområdet mindskes. Ligeledes vil etablering af en ny supplerende indgang fra Havreballe Skovvej medvirke til at aflaste indgangsområdet ved Skovbrynet og mindske støjgener afledt af den nuværende hovedindgang. Projektet bygger på forudsætningerne i den eksisterende miljøgodkendelse og øger ikke antal af åbningsdage, støjvilkår, maks. Antal gæster mv. Kommuneplan Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 110801RE. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017. Området er omfattet af den gældende lokalplan 834 fra 2009. Den ønskede planlægning vil videreføre dele af den gældende lokalplan og erstatte denne ved den nye lokalplans endelige vedtagelse


Dokumenter

Debarmateriale

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (27.03.19 - 24.04.19) 
  Forudgående offentlig høring (12.12.19 - 09.01.20) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.