Lokalplan H002

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Helhedsplan Skæring Nord


Helhedsplanen omfatter centerområdet med Føtex og erhvervsarealerne på den vestlige side af Grenåvej. Helhedsplanen skal fastlægge de overordnede principper for området, grønne arealer, veje og stier m.m. Helhedsplanen skal medvirke til at ska-be et attraktivt og levende bykvarter med forskellige boligtyper. Erhvervsområdet vest for Grenåvej forbliver udlagt til erhverv, mens området øst for Grenåvej primært ønskes anvendt til boligformål og enkelte offentlige funktioner. I den forbindelse overvejer vi at ændre kommuneplanens rammer for området, så der skabes mulighed for at udvikle hele området øst for Grenåvej til boligformål


Dokumenter

Debatoplæg

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (21.11.19 - 12.12.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.