Lokalplan X013

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boliger Bækhusvej 1, Brendstrup By, Tilst


Boligerne indrettes i eksisterende bygninger og som nye bygninger på tidligere sokler. Hermed reetableres den firelængede gårdstruktur i tråd med Kommune-planens rammebestemmelser for Brendstrup og med fokus på den udpegende bygningsmasse med henholdsvis bevaringsværdige bygninger og bygninger med væsentlig betydning og landsbyens helhed. I kommuneplanens hovedstruktur indgår arealet i den afgrænsede landsby Brendstrup. Hvis udviklers ideer og ønsker har den ønskede kvalitet, og hvis kommunens undersøgelser viser, at forslaget kan realiseres, udarbejdes der et lokalplanforslag for området.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (07.06.19 - 28.06.19) 
  I bero (19.08.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.