Lokalplan X035

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til boliger og erhverv ved Agerbæksvej/Grenåvej, Risskov


Aarhus Kommune overvejer at ændre plangrundlaget for at skabe mulighed for, at nuværende erhvervsområde kan omdannes til et blandet byområde med boliger og erhverv. Planprocessen star med en forudgående offentlig høring da planen i er i overenstemmelse med Kommuneplan 2017


Dokumenter

Debatmateriale

Links

Genvej til Høringsportalen

 

Tidslinje

  Forudgående offentlig høring (13.08.19 - 03.09.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.