Lokalplan X018

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Eskegårdsvej 8, Mårslet


På baggrund af anmodning fra privat ejer påtænkes der udarbejdet en lokalplan for det viste område. Formålet med planlægningen er at give mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i op til 3 etager. De eksisterende bygninger på ejendommen, herunder et bevaringsværdigt stuehus, ønskes nedrevet. Området overføres til byzone med lokalplanen. Området er beliggende ved Eskegårdsvej 8 i Mårslet og omfatter ca. 2,3 hektar omkring landbrugsejendommen Eskegården. Bygherre ønsker en tæt-lav bebyggelse med ca. 55-60 boliger, i form af rækkehuse og dobbelthuse i 1-3 etager. Ønsket er et blandet boligområde med varierede boligstørrelser til flere målgrupper såsom familier, seniorer og enlige. De eksisterende bygninger ønskes nedrevet. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde nr. 320304BL. Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da der ønskes en bebyggelsesprocent på ca. 40. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg. Der forventes afholdt tidlig borgerindragelse i form af borgermøde i efteråret 2019. Dette vil blive annonceret når datoen er fastlagt.

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (14.06.19 - 08.07.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.