Lokalplan

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Scandinavien Center


Planlægning for byudvikling ved Scandinavian Center, mod Sonnesgade og ved Valdemarsgade. Etagebebyggelse med blandet bolig, erhverv og kultur. Koordineres trafikalt med andre projekter i nærområdet.

 

Tidslinje

  Der er ingen tidsplan. 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.