Lokalplan X033

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Nye værkstedsfaciliteter for DSB i Logistikparken ved Rosbjergvej i Årslev


På baggrund af anmodning fra DSB påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at etablere et areal til ”opstilling”, vask, vedligehold og værksted til fremtidens eltog. Arealet skal kobles på hovedbanen i den østlige del af området.


Dokumenter

Debatoplæg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (16.08.19 - 10.09.19) 
  Forudgående offentlig høring (13.11.19 - 04.12.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.