Lokalplan X040

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Blandet byområde ved Rødkløvervej, Christiansbjerg


Forslag til lokalplan for et blandet byområde ved Rødkløvervej, Aarhus N. Området Området ligger ved Rødkløvervej, imellem Stjernepladsen og Aarhus Universitet, og har en størrelse på ca. 0,6 ha. Området rummer i dag ti villaer, som forudsættes nedrevet. Området afgrænses mod nord af Rødkløvervej, mod syd af Katrinebjergvej, mod øst af Jordbrovej og mod vest af Kløvermarksvej. De nærliggende områder rummer primært etageboliger og en børneinstitution. Derud over findes i nærheden Katrinebjergskolen, Aarhus Universitet, Haveforeningen O.H.A. og et antal mindre butikker. Området ligger i byzone. Baggrund og formål På baggrund af anmodning fra den private ejer/udvikler påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til blandet byområde, primært i form af etageboliger i varierede højder på 4-6 etager. Kommuneplan Forslaget er i overensstemmelse med principperne om fortætning i de udpegede fortætningsakser i Kommuneplan 2017. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 140111BO med følgende bestemmelser: Anvendelse: Lav boligbebyggelse Maksimal bygningshøjde: 8,5 meter Maksimal bebyggelsesprocent: 30% Projektet er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017, da der ønskes en væsentlig højere tæthed og bygningshøjde. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, og i den forbindelse gennemføres en forudgående offentlig høring

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (02.10.19 - 23.10.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.