Lokalplan X042

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Genbrugsstation, Lisbjerg


Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en ny genbrugsstation samt adgangsveje hertil. Herudover laves der offentligt tilgængelige stier og regnvandsbassin i det omkringliggende rekreative område.


Dokumenter

Debatoplæg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (25.10.19 - 08.11.19) 
  Forudgående offentlig høring (12.11.19 - 03.12.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.