Lokalplan X043

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Liberalt erhverv og boliger ved Nordre Strandvej 7, Risskov. 

Tidslinje

  Forundersøgelse (05.11.19 - 27.11.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.