Lokalplan H001

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Helhedsplan for et område ved Hasle Torv og Viborgvej, Hasle


Aarhus Kommune er blevet spurgt af en privat bygherre, om det er muligt at skabe ny byudvikling på et område ved Hasle Torv mellem Kærtoften og Ryhavevej, i et omfang der overstiger de tre etager og 60 % bebyggelse, som kommuneplanens nugældende rammer giver mulighed for. Bygherren ønsker at opføre en blanding af boliger, butikker og liberale erhverv.


Dokumenter

Debatmateriale
Indkaldelse til borgermøde den 17. december

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.08.19 - 09.10.19) 
  Forudgående offentlig høring (03.12.19 - 03.01.20) 
  Borgermøde (17.12.19) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.