Lokalplan 0202

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Et byområde for boliger, institutioner, lokalcenter, fælles grønne områder m.v. i den vestlige del af Stavtrup 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (12.09.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (10.10.84 - 12.12.84) 
  Byrådets 2. behandling (08.05.85) 
  Offentliggjort (25.09.85) 
  Tinglysning (11.10.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.