Lokalplan 0202t

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tillæg. Udvidelse af anvendelsen af det eksisterende butikscenter i lokalplan nr. 202 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (08.11.95 - 20.11.95) 
  Byrådets 1. behandling (06.12.95) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (20.12.95 - 14.02.96) 
  Byrådets 2. behandling (10.04.96) 
  Offentliggjort (29.05.96) 
  Tinglysning (13.08.96) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.