Lokalplan 0204

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Kristiansgården og Byagervej i Beder
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0204 - Boligområde ved Kristiansgården og Byagervej i Beder

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (15.09.82) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.10.82 - 15.12.82) 
  Byrådets 2. behandling (19.01.83 - 02.02.83) 
  Offentliggjort (11.05.83) 
  Tinglysning (19.05.83) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.