Lokalplan 0205

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (22.06.83) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.08.83 - 26.10.83) 
  Byrådets 2. behandling (11.04.84) 
  Offentliggjort (11.07.84) 
  Tinglysning (03.08.84) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.