Lokalplan 0205t

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0205t - Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (14.09.88) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (28.09.88 - 23.11.88) 
  Byrådets 2. behandling (14.06.89) 
  Offentliggjort (09.08.89) 
  Tinglysning (18.08.89) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.