Lokalplan 0206

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Et bolig- og erhvervsområde ved Frederiks Allé, Søgade, Valdemarsgade i Aarhus 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (11.04.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.06.84 - 15.08.84) 
  Byrådets 2. behandling (12.09.84) 
  Offentliggjort (30.01.85) 
  Tinglysning (28.02.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.