Lokalplan 0207

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Et erhvervsområde ved Grenåvej, Hedevej og Ravnsøvej i Vejlby 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (12.10.83) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (23.11.83 - 25.01.84) 
  Byrådets 2. behandling (21.03.84) 
  Offentliggjort (16.05.84) 
  Tinglysning (27.06.84) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.