Lokalplan 0210

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Et boligområde mellem Nordre Strandvej og Aarhus Bugt, Risskov 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (30.11.83 - 16.02.84) 
  Byrådets 1. behandling (21.03.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.06.84 - 08.09.84) 
  Byrådets 2. behandling (08.05.85) 
  Offentliggjort (05.06.85) 
  Tinglysning (03.09.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.