Lokalplan 0211

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde øst for Havkærvej i Tilst
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0211 - Erhvervsområde øst for Havkærvej i Tilst

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (14.08.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.09.85 - 14.11.85) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (14.05.86 - 12.06.86) 
  Byrådets 2. behandling (25.06.86) 
  Offentliggjort (01.10.86) 
  Tinglysning (16.10.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.