Lokalplan 0214

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Et boligområde ved Abildgade, Aarhus
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0214 - Et boligområde ved Abildgade, Aarhus

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (20.03.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.07.85 - 05.09.85) 
  Byrådets 2. behandling (20.11.85) 
  Offentliggjort (04.12.85) 
  Tinglysning (25.02.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.