Lokalplan 0215

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde mellem Tilst Vestervej og Græsvangen i Tilst
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0215 - Boligområde mellem Tilst Vestervej og Græsvangen i Tilst

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (13.06.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.07.84 - 20.09.84) 
  Byrådets 2. behandling (14.11.84) 
  Offentliggjort (19.12.84) 
  Tinglysning (11.10.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.