Lokalplan 0216

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0216 - Boligområde ved Rømerhaven i Brabrand

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (28.11.84 - 02.01.85) 
  Byrådets 1. behandling (23.01.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (27.02.85 - 29.04.85) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.10.85 - 25.11.85) 
  Byrådets 2. behandling (04.12.85) 
  Offentliggjort (26.02.86) 
  Tinglysning (10.04.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.