Lokalplan 0217

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Offentligt institutionsområde samt offentligt rekreativt område i Holmstrup, Brabrand 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (07.12.83) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.01.84 - 20.03.84) 
  Byrådets 2. behandling (12.09.84) 
  Offentliggjort (12.12.84) 
  Tinglysning (30.01.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.