Lokalplan 0219

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Dagcenter og beskyttede boliger ved Havkærvej i Tilst
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0219 - Dagcenter og beskyttede boliger ved Havkærvej i Tilst

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (21.03.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.04.84 - 27.06.84) 
  Byrådets 2. behandling (20.02.85) 
  Offentliggjort (29.05.85) 
  Tinglysning (02.07.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.