Lokalplan 0220

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Børupvej i Tranbjerg
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0220 - Boligområde ved Børupvej i Tranbjerg

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (21.03.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.04.84 - 27.06.84) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (03.10.84 - 15.10.84) 
  Byrådets 2. behandling (24.10.84) 
  Offentliggjort (09.01.85) 
  Tinglysning (28.02.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.