Lokalplan 0221

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Aarhus Havn, Færgeterminal
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0221 - Aarhus Havn, Færgeterminal

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.03.84 - 09.04.84) 
  Byrådets 1. behandling (25.04.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (20.06.84 - 22.08.84) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (28.11.84 - 13.12.84) 
  Byrådets 2. behandling (09.01.85) 
  Offentliggjort (22.01.86) 
  Tinglysning (02.02.90) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.