Lokalplan 0222

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Skelagervej i Skejby/Aarhus Nord
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0222 - Boligområde ved Skelagervej i Skejby/Aarhus Nord

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (08.02.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.03.84 - 09.05.84) 
  Byrådets 2. behandling (20.06.84) 
  Offentliggjort (25.07.84) 
  Tinglysning (08.08.84) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.