Lokalplan 0225

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tæt-lavt boligområde ved Smedegårds Alle i Malling
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0225 - Tæt-lavt boligområde ved Smedegårds Alle i Malling

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (20.06.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.10.84 - 05.12.84) 
  Byrådets 2. behandling (10.04.85) 
  Offentliggjort (18.12.85) 
  Tinglysning (22.01.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.