Lokalplan 0227

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Indelukket i Elsted
Dokumenter

Supplerende deklaration LP 227

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0227 - Boligområde ved Indelukket i Elsted

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (25.01.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.02.84 - 01.05.84) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (22.08.84 - 05.09.84) 
  Offentliggjort (31.10.84) 
  Tinglysning (14.12.84) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.