Lokalplan 0228

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Skjoldhøjgrønningen mellem Holmstrupgårdsvej og motorvejsarealet i Brabrand 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (08.05.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.05.85 - 24.07.85) 
  Byrådets 2. behandling (18.06.86) 
  Offentliggjort (20.08.86) 
  Tinglysning (30.09.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.