Lokalplan 0229

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Lille Elstedvej i Lystrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0229 - Boligområde ved Lille Elstedvej i Lystrup

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (20.06.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (01.08.84 - 03.10.84) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (28.11.84 - 02.01.85) 
  Byrådets 2. behandling (09.01.85) 
  Offentliggjort (13.03.85) 
  Tinglysning (29.03.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.