Lokalplan 0230

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0230 - Boligområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (15.01.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (12.03.86 - 08.05.86) 
  Byrådets 2. behandling (12.08.87) 
  Offentliggjort (20.01.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.