Lokalplan 0231

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Naboområder til Vejlby og Hasle Ringvej
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0231 - Naboområder til Vejlby og Hasle Ringvej

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (08.02.84 - 29.02.84) 
  Byrådets 1. behandling (07.03.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.03.84 - 23.05.84) 
  Byrådets 2. behandling (22.08.84) 
  Offentliggjort (17.10.84) 
  Tinglysning (02.11.84) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.