Lokalplan 0232

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde og område til offentlige formål m.v. ved Jernaldervej i Brabrand Nord
Dokumenter

Supplerende deklarationer

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (28.01.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (11.02.87 - 08.04.87) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (03.06.87 - 15.06.87) 
  Byrådets 2. behandling (24.06.87) 
  Offentliggjort (19.08.87) 
  Tinglysning (18.11.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.