Lokalplan 0233

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Varmeveksleranlæg ved Langelandsgade
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0233 - Varmeveksleranlæg ved Langelandsgade

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (21.03.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (11.04.84 - 13.06.84) 
  Byrådets 2. behandling (15.08.84) 
  Offentliggjort (28.11.84) 
  Tinglysning (06.12.84) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.