Lokalplan 0236

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Et erhvervsområde mellem Grenåvej og Voldbjergvej i Vejlby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0236 - Et erhvervsområde mellem Grenåvej og Voldbjergvej i Vejlby

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (11.12.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (30.01.85 - 01.04.85) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.10.85 - 28.10.85) 
  Offentliggjort (15.01.86) 
  Tinglysning (30.01.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.