Lokalplan 0237

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Brendstrupvej i Aarhus
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0237 - Boligområde ved Brendstrupvej i Aarhus

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (12.09.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (26.09.84 - 28.11.84) 
  Byrådets 2. behandling (09.01.85) 
  Offentliggjort (06.02.85) 
  Tinglysning (28.02.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.