Lokalplan 0238

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Jydsk Teknologisk Instituts område afgrænset af Kongsvang Allé, Dyrehavevej, Vanløsevej og Ellemarksvej 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (20.06.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.07.84 - 20.09.84) 
  Byrådets 2. behandling (31.10.84) 
  Offentliggjort (16.01.85) 
  Tinglysning (28.02.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.