Lokalplan 0239

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0239 - Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (10.04.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.07.85 - 26.09.85) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (26.02.86 - 17.03.86) 
  Byrådets 2. behandling (02.04.86) 
  Offentliggjort (11.06.86) 
  Tinglysning (15.07.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.