Lokalplan 0241

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Årslev Møllevej, Brabrand 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (22.05.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (28.08.85 - 30.10.85) 
  Byrådets 2. behandling (18.11.85) 
  Offentliggjort (07.01.86) 
  Tinglysning (03.10.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.