Lokalplan 0242

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Del af boligområde i Holme Syd (del af område 4 i lokalplan 45) 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (10.04.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (01.05.85 - 03.07.85) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (14.08.85 - 29.08.85) 
  Byrådets 2. behandling (04.09.85) 
  Offentliggjort (04.12.85) 
  Tinglysning (04.04.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.