Lokalplan 0244

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Skæring Hedevej i Skæring
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0244 - Boligområde ved Skæring Hedevej i Skæring

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (28.11.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.12.84 - 21.02.85) 
  Byrådets 2. behandling (19.06.85) 
  Offentliggjort (20.11.85) 
  Tinglysning (25.11.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.