Lokalplan 0246

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde nordøst for Havkærvej i Tilst
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0246 - Boligområde nordøst for Havkærvej i Tilst

 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (18.06.86 - 04.08.86) 
  Byrådets 1. behandling (13.08.86) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (27.08.86 - 23.10.86) 
  Byrådets 2. behandling (06.11.86) 
  Offentliggjort (26.11.86) 
  Tinglysning (29.04.87) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.