Lokalplan 0021

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde og rekreativt område mellem Grenåvej, den planlagte forlægning af Segalt-Auning landevej og Grenåbanen i Skødstrup 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (13.09.78) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (25.10.78 - 27.12.78) 
  Byrådets 2. behandling (08.08.79) 
  Offentliggjort (17.10.79) 
  Tinglysning (18.10.79) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.