Lokalplan 0248

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde nord for Langballevej i Mårslet
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0248 - Boligområde nord for Langballevej i Mårslet

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (28.11.84) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.12.84 - 21.02.85) 
  Byrådets 2. behandling (19.06.85) 
  Offentliggjort (06.11.85) 
  Tinglysning (15.11.85) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.