Lokalplan 0250

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Næshøjvej i Harlev-Framlev (område IX i lokalplan 23) 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (19.06.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (24.07.85 - 26.09.85) 
  Byrådets 2. behandling (20.11.85) 
  Offentliggjort (11.12.85) 
  Tinglysning (10.01.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.