Lokalplan 0251

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Østergårdsvej i Malling
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0251 - Boligområde ved Østergårdsvej i Malling

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (24.06.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.07.87 - 09.09.87) 
  Byrådets 2. behandling (04.05.88) 
  Offentliggjort (08.06.88) 
  Tinglysning (25.08.94) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.