Lokalplan 0253

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Indelukket i Elsted
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0253 - Boligområde ved Indelukket i Elsted

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (04.09.85) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.10.85 - 05.12.85) 
  Byrådets 2. behandling (30.04.86) 
  Offentliggjort (11.06.86) 
  Tinglysning (09.07.86) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.