Lokalplan 0254

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til boligformål og erhvervsformål ved Lergravvej i Trige 

Tidslinje

  Udvalget for Tekniske Anliggender (12.08.87 - 14.09.87) 
  Byrådets 1. behandling (16.09.87) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.10.87 - 16.12.87) 
  Byrådets 2. behandling (18.05.88) 
  Offentliggjort (01.06.88) 
  Tinglysning (23.08.88) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.